Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Liên hoan Bí thư chi đoàn giỏi Tp lần thứ 1 năm 2010

    (VOH) - Hơn 600 Bí thư Chi đoàn giỏi TpHCM sáng nay đã đến dâng hoa tại tượng Đài Bác Hồ và tham gia các hoạt động Liên hoan Bí thư Chi đoàn giỏi TpHCM lần thứ 1 năm 2010 do Thành Đoàn tổ chức.

    Liên hoan Bí thư chi đoàn giỏi TpHCM diễn ra tại Nhà văn hóa Thanh Niên với nhiều hoạt động như: triển lãm giới thiệu những hình ảnh, mô hình, giải pháp sáng tạo, công trình của đội ngũ bí thư chi đoàn trong công tác đoàn và phong trào thanh niên đơn vị; Sân chơi “Bản lĩnh người bí thư”: thể hiện tri thức và khả năng thủ lĩnh thanh niên, các Bí thư Chi đoàn giỏi sẽ cùng tham gia thực hiện 01 sản phẩm khắc họa chân dung, thể hiện hoài bão, ước mơ của các bí thư chi đoàn của Thành phố và xây dựng kỷ yếu bí thư chi đoàn giỏi 2010. Đồng thời, các bí thư chi đoàn giỏi cũng tham gia diễn đàn “Bản lĩnh bí thư - Sức mạnh chi đoàn” trao đổi về giải pháp xây dựng Chi đoàn mạnh theo 03 tiêu chí “03 nắm, 03 biết, 03 làm” và nâng cao chất lượng đoàn viên ở các khu vực, đối tượng và tham gia gặp gỡ, đối thoại với Ban thường vụ Thành Đoàn chia sẻ những hiến kế để xây dựng sức sống chi đoàn và nâng cao chất lượng Đoàn viên.


    Minh Hiệp