Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Liên hoan biểu dương thanh niên vượt tiến năm 2010: tuyên dương 50 gương thanh niên tiến bộ.

    (VOH) - Sáng 24/6, Thành Đoàn Tp HCM đã tuyên dương và trao tặng bằng khen cho 50 gương thanh niên vượt tiến tại Liên hoan biểu dương thanh niên vượt tiến năm 2010.

    Đây là những thanh niên tiêu biểu có cố gắng vươn lên trong cuộc sống sau khi cai nghiện trở về địa phương, tự vươn lên phát triển kinh tế và có cuộc sống ổn định. Chương trình cũng đã giao lưu với 5 gương thanh niên vượt tiến điển hình trong năm 2010, đó là những thanh niên quyết tâm làm lại cuộc đời khi hồi gia đã trở thành những người sản xuất kinh doanh giỏi, họ đã cùng chia sẻ về suy nghĩ và cách làm của mình sau khi cai nghiện trở về địa phương.

    Minh Hiệp