Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Tập huấn triển khai đề án 1002

  (VOH) - Sáng 15/4/2015, tại thành phố Hồ Chí Minh, Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi thành phố Hồ Chí Minh cùng Hội người khuyết tật thành phố Hà Nội tổ chức hội thảo, tập huấn triển khai đề án 1002 : “Lồng ghép hòa nhập người khuyết tật trong quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng”.

  Ảnh minh họa - Nguồn: GĐVN.

  Đề án đã được Thủ tướng Chỉnh phủ phê duyệt ngày 13/7/2008 đề cập việc lồng ghép hòa nhập nhóm người dễ bị tổn thương trong quá trình đánh giá năng lực, tình trạng dễ bị tổn thương và lập kế hoạch phòng chống thiên tai.

  Các đại biểu được tập huấn các nội dung : cung cấp kiến thức cơ bản về quản lý rủi ro dựa vào cộng đồng; hiểu rõ thế nào là lồng ghép hòa nhập người khuyết tật trong quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng; thực hành được các kỹ năng vận động chính sách; vẽ sơ đồ hiểm họa; lập được danh sách cảnh báo sớm và sơ tán ưu tiên.

  Thời gian tập huấn diễn ra đến ngày 17/4/2015.

  Ngọc Thanh