Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Luật bảo vệ môi trường năm 2014 – thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng

  (VOH) – Ngày 17/4, Sở Tài Nguyên Môi Trường TPHCM tổ chức triển khai Luật bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành. Ông Mai Thanh Dung, Phó tổng cục trưởng Tổng Cục môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường đến dự và trực tiếp triển khai luật.

  Ông Nguyễn Văn Phước – Phó Giám đốc Sở TN&MT TP.HCM phát biểu tại hội nghị (ảnh: sotainguyenmoitruong)

   

  Luật bảo vệ môi trường 2014 đã được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 7, ngày 23/6/2014; có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2015. Luật gồm 20 chương và 170 điều. Luật đã thể chế hóa được các chủ trương, đường lối của Đảng qua nhiều thời kỳ. Đặc biệt là nghị quyết số 24, ngày 3/6/2013 của Ban chấp hành Trung ương khóa XI về chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; đồng thời thể hiện tinh thần của Hiến pháp sửa đổi năm 2013 về quyền của người dân được sống trong môi trường trong lành. Luật cũng đã khắc phục được những hạn chế của Luật môi trường năm 2005, bổ sung một số nội dung mới như: tăng trưởng xanh, biến đổi khí hậu và an ninh môi trường.
  Trên cơ sở kế thừa và phát huy những thành công công tác bảo vệ môi trường trong những năm qua, Luật bảo vệ môi trường năm 2014 được xem là bước tiến quan trọng để nước ta tiếp tục nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường giai đoạn mới. Ông Nguyễn Văn Phước, PGĐ Sở Tài Nguyên và Môi trường TPHCM đề nghị: “Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các cơ quan, các đơn vị tùy theo chức năng, nhiệm vụ của mình cùng phối hợp với Sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến rộng rãi nội dung Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường năm 2014, rà soát các văn bản, quy định hiện hành trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền của mình; thống kê các văn bản cần sửa đổi, các văn bản cần bổ sung thay thế hoặc bãi bỏ cho phù hợp với quy định hiện nay; xây dựng các văn bản, các quy định, hướng dẫn thực hiện cho phù hợp với Luật; đồng thời tăng cường kiểm tra, thanh tra thực hiện Luật bảo vệ môi trường hết sức nghiêm túc”.

  Cùng ngày, Liên đoàn lao động TP tổ chức tập huấn về Luật thi đua khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành có hiệu lực từ ngày 1/6/2014 cho cán bộ công đoàn cơ sở. Nét mới trong công tác thi đua là thành tích đạt được trong điều kiện khó khăn và có phạm vi ảnh hưởng lớn được khen thưởng mức cao hơn. Chú trọng khen thưởng cá nhân là người trực tiếp lao động, công tác, chiến đấu (công nhân, nông dân, chiến sĩ) và cá nhân có nhiều sáng tạo trong lao động, công tác. Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” được xét tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn là “Lao động tiên tiến” hoặc “Chiến sĩ tiên tiến”, có sáng kiến là giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp hoặc giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác được cơ sở công nhận hoặc có đề tài nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu được áp dụng hoặc mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được cơ quan, tổ chức, đơn vị công nhận. Huân chương Sao vàng để tặng cho bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh chủng, tổng cục và tương đương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập hoặc tập thể có chức năng, nhiệm vụ đặc biệt…

  Huệ Như, Mỹ Trang