Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • “Luật Đất đai quan trọng chỉ sau Hiến pháp 1992”

  (VOH) - Trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài về việc triển khai góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, ông Nguyễn Văn Phụng - Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM, đồng thời cũng là Đại biểu Quốc hội đã dành thời gian trao đổi thêm xung quanh việc góp ý sửa đổi Luật Đất đai và khẳng định đây là một trong những nội dung quan trọng, được bà con nông dân thành phố đặc biệt quan tâm.

  Ông Nguyễn Văn Phụng - Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM. Ảnh: NLĐ

  * Xin ông cho biết về việc các cấp Hội triển khai cho bà con hội viên đóng góp ý kiến Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992?

  - Ông Nguyễn Văn Phụng: Hội Nông dân TP đã chỉ đạo các cấp Hội quận, huyện, cấp cơ sở triển khai cho bà con đóng góp ý kiến dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 một cách chủ động, dân chủ, công khai, trực tiếp. Vận động hội viên làm sao ý thức được trách nhiệm công dân, người nông dân trong việc đóng góp, xây dựng Hiến pháp.

  * Với tư cách là Chủ tịch Hội Nông dân TP, đồng thời cũng là Thành ủy viên và Đại biểu Quốc hội, ông quan tâm đến vấn đề nào trong việc góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992?

  - Ông Nguyễn Văn Phụng: Bản sửa đổi hiến pháp 1992 được chuẩn bị rất công phu. Tôi quan tâm điều 1, đoạn “Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là một nước dân chủ, độc lập…” thì nên đổi chữ “độc lập” lên trước thành “Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là một nước độc lập, dân chủ…”. Vì phải khẳng định là một nước độc lập thì mới có dân chủ. Thứ hai là điều 4, ở khoản 2, khoản 3 có nội dung mới khẳng định “…Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm về những quyết định của mình…” thì đây là nội dung hết sức cần thiết. Vì trải qua quá trình lịch sử đấu tranh đã chứng minh Đảng Cộng sản đã lãnh đạo đất nước thành công, dù cũng có lúc mắc phải sai lầm nhưng đã linh động khắc phục và điều quan trọng là đất nước phát triển như ngày nay. Đây là những điều mà tôi tâm đắc!

  * Song song với việc tổ chức góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, các cấp hội cũng tổ chức góp ý cho Luật Đất đai. Xung quanh nội dung này thì Hội Nông dân TP quan tâm đến những vấn đề nào?

  - Ông Nguyễn Văn Phụng: Đơn vị chủ trì là Bộ Tài nguyên - Môi trường đã chịu khó lắng nghe, chủ động tiếp thu ý kiến người dân. Theo tôi nghĩ Luật Đất đai là luật lớn, chỉ sau Hiến pháp bởi liên quan đến rất nhiều người dân, đặc biệt là nông dân - những người có đời sống và sản xuất gắn bó mật thiết với đất đai. Việc hạn chế bớt quyền hạn của Nhà nước trong thu hồi đất đai rất phù hợp với ý nguyện người dân, ngoại trừ các vấn đề vì an ninh quốc phòng, vì lợi ích quốc gia, vì lợi ích dân tộc thì mới thu hồi.

  Về mục Giá cả Bồi thường, nhiều cử tri đóng ý phải làm sao giá đền bù sát với giá thị trường. Có Quy chế thu hồi thì tốt, cơ quan Nhà nước trước khi thu hồi phải điều tra xã hội học, lấy ý kiến người dân, khảo sát chứ không phải ở trên ra quyết định là thu hồi. Tôi thấy điều này rất cầu thị, rất hợp lòng dân. Tôi mong Ban soạn thảo sẽ tiếp tục lắng nghe ý kiến cử tri, người dân để đề ra những quy định sát thực, gần gũi với người dân.

  Lê Nguyễn