Luật hóa trích nộp kinh phí Công đoàn

(VOH) - Sáng nay (20/04), Ủy ban Mặt trận tổ quốc TP phối hợp với Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM và Hiệp hội doanh nghiệp TP tổ chức hội thảo góp ý Dự thảo Luật Công đoàn (sửa đổi). Nhiều ý kiến tán thành việc trích nộp 2% kinh phí công đoàn, bởi điều này sẽ giúp tổ chức công đoàn thực hiện tốt hơn chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Đây là vấn đề cốt lõi để xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại doanh nghiệp. Nhiều ý kiến cũng quan tâm về quyền gia nhập Công đoàn Việt Nam của lao động là người nước ngoài, đề nghị Ban soạn thảo phải hết sức cân nhắc, bởi quan hệ giữa lao động nước ngoài và lao động Việt Nam thực tế cũng có phát sinh mâu thuẫn, dẫn đến tranh chấp; chưa kể khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa cũng ảnh hưởng đến việc sinh hoạt đoàn hội của lao động nước ngoài. Các ý kiến cũng tán thành việc quy định trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong việc tổ chức và lãnh đạo đình công theo quy định của pháp luật, song nhiều ý kiến cũng đề nghị Bộ Luật Lao động và các văn bản khác cần quy định cụ thể cơ chế bảo đảm và trình tự, thủ tục để công đoàn thực hiện có hiệu quả trách nhiệm này.

Mỹ Trang