Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Mít tinh trọng thể kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Văn phòng Trung ương Đảng và văn phòng cấp ủy

    Mít tinh trọng thể kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Văn phòng Trung ương Đảng và văn phòng cấp ủy

    Phát biểu tại lễ kỷ niệm , thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích, những đóng góp to lớn của các cán bộ, nhân viên đã, đang công tác tại Văn phòng Trung ương Đảng và văn phòng cấp ủy trong cả nước đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống. Tổng Bí thư chỉ đạo, ngay sau Đại hội XI của Đảng, Văn phòng Trung ương phải khẩn trương cùng với các ban Trung ương Đảng giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, sớm đưa Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống. Nhân dịp này, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã trao tặng Văn phòng Trung ương Đảng bức trướng mang dòng chữ “ Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, sáng tạo, tận tụy, chu đáo, giữ vững nguyên tắc”.


    TTXVN