Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Một huyện bổ nhiệm 'thừa' 3 hiệu phó

  Trong các năm 2014 - 2015 Chủ tịch UBND huyện An Dương, TP.Hải Phòng đã ký quyết định bổ nhiệm sai quy định 3 hiệu phó các trường THCS trên địa bàn.

  Cụ thể, năm 2014, ông Phạm Quang Lực được bổ nhiệm làm Hiệu phó Trường THCS Nam Sơn, bà Nguyễn Thị Thu Hiền được bổ nhiệm làm Hiệu phó Trường THCS Đại Bản, năm 2015 bà Phạm Thị Thuý Anh được bổ nhiệm làm Hiệu phó Trường THCS thị trấn An Dương.

  Việc bổ nhiệm 3 ông bà trên là sai, vì số lớp học tại 3 trường đều không đủ 28 lớp và đều đã có 1 hiệu phó (Theo Điều lệ trường THCS và Thông tư liên tịch số 34/2004 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ thì các trường phải có 28 lớp trở lên mới được có 2 hiệu phó). Ông Hoàng Bích, Trưởng phòng Tổ chức Huyện ủy An Dương thừa nhận việc bổ nhiệm này chưa báo cáo Sở Nội vụ.

  Giải thích việc bổ nhiệm thừa nói trên, ông Hoàng Bích cho biết: ở trường THCS Đại Bản (có 23 lớp) là do xã Đại Bản đông dân nhất huyện, ban giám hiệu nhà trường muốn xin thêm 1 hiệu phó để tăng cường quản lý học sinh và hiệu trưởng - hiệu phó vốn thuộc chuyên ngành tự nhiên, nên muốn xin thêm một hiệu phó chuyên ngành xã hội cho cân bằng. Lý do cân bằng ngành tự nhiên - xã hội trong ban giám hiệu cũng được lý giải cho việc bổ nhiệm thêm hiệu phó ở Trường THCS thị trấn An Dương. Tại trường THCS Nam Sơn, do ông Phạm Quang Lục là giáo viên giỏi, được quy hoạch làm hiệu trưởng nên được bổ nhiệm để học hỏi kinh nghiệm.

  Việc bổ nhiệm trên được Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục tham mưu cho UBND H.An Dương. UBND H.An Dương trình Thường vụ Huyện ủy thông qua và Chủ tịch UBND H.An Dương khi đó là ông Phùng Văn Thanh ký quyết định bổ nhiệm.

  Trụ sở UBND H.An Dương

  “Đến cuối năm 2016, Ban Tổ chức Huyện ủy An Dương rà soát lại công tác cán bộ để chuẩn bị làm đề án quy hoạch giai đoạn mới thì phát hiện sai sót trong bổ nhiệm trên. Chúng tôi đã tự nhận trách nhiệm và phê bình Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục rồi”, ông Hoàng Bích nói.

  Khi được hỏi phương án giải quyết 3 hiệu phó “thừa” biên chế  ông Bích cho biết Ban Tổ chức Huyện ủy đã xây dựng phương án điều chuyển cán bộ. Cụ thể trong năm 2017, sẽ có 2 hiệu trưởng các trường THCS ở huyện nghỉ hưu, 2 trong 3 hiệu phó “thừa” sẽ được bổ nhiệm lên thay thế. Người còn lại sẽ được rút về Phòng Giáo dục huyện để làm cán bộ.

   

  Nguồn: TNO