Sự kiện:  tin tức trong ngày

Mức đóng BHXH tăng bao nhiêu khi tăng lương tối thiểu vùng năm 2019? 

Từ 1/1/2019, mức lương tối thiểu vùng điều chỉnh tăng thêm từ 160.000 - 200.000 đồng/tháng, như vậy mức lương thấp nhất để đóng BHXH có sự thay đổi.

Theo Khoản 2.6 Điều 6 Quyết định 595/QĐ-BHXH thì mức lương tính đóng BHXH của người lao động (NLĐ) làm việc trong doanh nghiệp không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng đối với người lao động làm công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường. Đối với người lao động làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.

BHXH, Bảo hiểm xã hội, tăng lương tối thiểu, lao động

Lao động sẽ bị điều chỉnh đóng BHXH theo lương tối thiểu vùng tăng từ 1/1/2019

Từ năm 2019, mức lương tối thiểu vùng điều chỉnh tăng thêm từ 160.000 - 200.000 đồng/tháng, như vậy mức lương thấp nhất để đóng BHXH có sự thay đổi như sau:

BHXH, Bảo hiểm xã hội, tăng lương tối thiểu, lao động

Do đó, căn cứ theo quy định trên, mức lương của bạn hiện 4,3 triệu đồng/tháng, nếu bạn làm công việc đơn giản thì mức lương hiện tại cao hơn mức lương tối thiểu vùng sẽ áp dụng từ 1/1/2019. Nếu bạn học nghề thì mức lương tối thiểu vùng sẽ phải tăng tương ứng (thấp nhất là 4.472.600 đồng từ 1/1/2019). Đồng thời tiền đóng BHXH cũng sẽ điều chỉnh tăng theo.