Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Năm 2010: 8 chủ tịch công đoàn cơ sở đạt giải thưởng 28/7

    (VOH) - Theo Liên đoàn lao động Tp, năm 2010, các cấp công đoàn cơ sở đã đề cử 63 chủ tịch cơ sở tham gia “Giải thưởng 28/7”.

    HTML clipboard

    Qua quá trình xét chọn, Ban thường vụ Liên đoàn lao động TP đã  quyết định  trao giải thưởng cho 8 chủ tịch công đoàn cơ sở xuất sắc nhất. Trong đó  có  5 chủ tịch công đoàn  thuộc công đoàn cơ sở doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, 2 chủ tịch công đoàn thuộc công đoàn cơ sở  doanh nghiệp  cổ phần, tư nhân và 1 người thuộc công đoàn cơ sở  đơn vị hành chánh sự nghiệp.


    Mỹ Trang