Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Năm 2011 tiếp tục tập trung ổn định kinh tế vĩ mô và kiềm chế lạm phát

  (VOH) - Trong phiên làm việc chiều hôm qua, các đại biểu tham dự Hội nghị triển khai Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2011, đã nghe Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng báo cáo về tình hình xuất nhập khẩu trong năm 2010 của Chính phủ.

  HTML clipboard
  Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với các đại biểu tại hội nghị. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)
  Nghe bài viết:

  Theo báo cáo của Bộ Công thương, tình hình xuất nhập khẩu trong 5 năm qua (1996-2010) đạt được nhiều kết quả khích lệ. Tỷ lệ xuất khẩu tăng nhanh; Tỷ lệ xuất khẩu và nhập khẩu đã được Chính phủ điều chỉnh cân bằng. Tỷ lệ nhập siêu, nhất là trong năm 2010 đã được cải thiện theo chiều hướng giảm dần. Năm 2007, nhập siêu cả nước khoảng trên 18 tỷ đô la, chiếm 28,8% kim ngạch xuất khẩu và đến năm 2010 thì tỉ lệ nhập siêu đã giảm xuống còn hơn 12,3 tỷ đô la,… Để những mục tiêu về tình hình xuất nhập khẩu trong năm 2011 theo đúng định hướng trong kế hoạch mà Chính phủ đề ra, Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng, đề nghị:
   
  Liên quan đến công tác xóa đói giảm nghèo, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nhìn nhận: Trong 5 năm qua, Chính phủ đã triển khai nhiều chương trình giảm nghèo. Thông quac các chương trình KT-XH và thực hiện các chính sách giảm nghèo thì tỷ lệ hộ nghèo cả nước đã giảm từ 22% trong năm 2005 xuống còn 9,45% vào cuối năm 2010. Một số địa phương như TPHCM, Đà Nẵng, Bình Dương,… đã xóa hết hộ nghèo theo chuẩn quốc gia.
  Để chuẩn bị cho giai đoạn thực hiện công tác giảm nghèo trong thời gian tới, Chính phủ ban hành Nghị quyết về giảm nghèo bền vững cho giai đoạn  2011-2020, đây vừa là định hướng vừa là quyết tâm của Đảng và Nhà nước, Nghị quyết này sẽ tập trung ưu tiên cho một số vùng. Đặc biệt chủ trương này sẽ gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới mà Đảng và Chính phủ đã đề ra. Nói về những định hướng trong công tác xóa đói giảm nghèo của Chính phủ thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Kim Ngân, cho biết:
   
  Đánh giá về tình hình KT-XH trong năm 2010, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng, khẳng định: Năm 2010 vừa qua, dù gặp nhiều tác động khó khăn, nhưng nền kinh tế của đất nước vẫn đạt được nhiều thành quả to lớn, nền kinh tế được phục hồi và đang trên đà tăng trưởng nhanh. Cũng chính từ thành quả của 5 năm qua và nhất là những kết quả của kinh tế trong năm 2010 đã đưa nước ta thoát khỏi một nước nghèo. Bước vào năm 2011-năm đầu tiên của nhiệm kỳ 5 năm 2011-2015 và là năm đầu thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đại Đảng toàn quốc lần thứ 11, Phó Thủ Tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng, chỉ ra những thuận lợi cho nền kinh tế của đất nước:
   
  Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng cũng khẳng định: Mục tiêu hàng đầu của năm 2011 mà Chính phủ đề ra là ổn định kinh tế vĩ mô và kiềm chế lạm phát. Bên cạnh đó, phải xây dựng chiến lược đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế. Ngoài ra, Chính phủ, các ngành-các cấp và các địa phương cần tập trung thực hiện chính sách an sinh xã hội, tiếp tục đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo, đầu tư chăm lo nâng cao đời sống vật chất-tinh thần cho nhân dân; Tăng cường an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội. Nếu thực hiện tốt những nhiệm vụ trên thì sẽ nhanh chóng hoàn thành được thắng lợi chủ trương mà Chính phủ đề ra là phát triển nền kinh tế đất nước tăng trưởng nhanh và bền vững./.
   

  Quốc Dũng