Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Năm 2011: TP.HCM cần khoảng 265.000 lao động

    Năm 2011, TP.HCM dự kiến cần khoảng thêm 265.000 lao động mới, trong đó tỷ lệ lao động phổ thông sẽ chiếm khoảng 45% nhu cầu.

    Ngành nghề cần thêm nhiều lao động nhất là ngành marketing, kế đó là dệt may, giày da, tài chính ngân hàng, chế biến thực phẩm…, tiếp đến các ngành cần hàm lượng chất xám, lao động kỹ thuật cao. Trong đó, tỷ lệ lao động phổ thông sẽ chiếm khoảng 45% nhu cầu tuyển mới, lao động trình độ ĐH - CĐ chiếm khoảng trên 20%, còn lại sẽ là lao động có trình độ trung cấp, lao động lành nghề.


    VTC News