Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Năm 2011, TPHCM chi gần 120 tỷ đồng chăm lo cho người nghèo

    (VOH) - Ngày 10-4, UBMTTQ TPHCM- Ban vận động “Vì người nghèo Tp đã tổ chức hội nghị tổng kết cuộc vận động “Vì người nghèo” năm 2011 và kế hoạch thực hiện cuộc vận động “Vì người nghèo” năm 2012.

    Tính đến cuối năm 2011, Ban vận động “Vì người nghèo” Tp đã chi gần 120 tỷ đồng, xây mới 134 nhà tình nghĩa, hơn 1.000 nhà tình thương, cấp gần 23 ngàn suất học bổng, hơn 500 phương tiện đi học, hỗ trợ vốn làm kinh tế với hơn 1,6 tỷ đồng cho các hộ khó khăn. Tại hội nghị, Ông Dương Quan Hà, Chủ tịch UBMTTQ Tp, Trưởng Ban vận động “Vì người nghèo” Tp đánh giá cao những nỗ lực của cả hệ thống chính trị với các hình thức vận động sáng tạo, sự đồng hành chia sẻ, đặc biệt là các tổ chức, doanh nghiệp đã đóng góp rất lớn trong công tác chăm lo cho người nghèo Tp. Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác chăm lo cho người nghèo trong năm 2012, ông Dương Quan Hà, Chủ tịch UBMTTQ Tp nói:

    Lệ Loan