Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Năm 2018: Bắt đầu "tính đúng, tính đủ" viện phí

  (VOH) - Dù đã nhiều lần tăng giá, song Bộ Y tế cho biết hiện nay giá dịch vụ y tế chỉ mới tính đúng và đủ 3/7 yếu tố trực tiếp. Do đó, Bộ sẽ bắt đầu xây dựng lộ trình đến năm 2018 để "tính đúng tính đủ".

  Theo Vụ Kế hoạch Tài chính - Bộ Y tế, giá dịch vụ y tế tính đúng, tính đủ phải bao gồm 7 yếu tố chi phí cấu thành. Tuy vậy, giá dịch vụ y tế hiện nay được quy định tại Thông tư liên Bộ 03 (năm 2006) và Thông tư 04 (năm 2012) chỉ mới đạt 3/7 yếu tố gồm: chi phí thuốc, vật tư trực tiếp, điện nước, xử lý chất thải, chi phí duy tu, bảo dưỡng thiết bị, mua thay thế công cụ, dụng cụ. 4 yếu tố chưa được tính vào giá viện phí là: chi phí tiền lương, phụ cấp, chi phí sữa chữa lớn, khấu hao trang thiết bị, chi phí khấu hao nhà cửa, chi phí đào tạo, nghiên cứu khoa học…

  Cách đây 2 năm, liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính đã điều chỉnh giá dịch vụ y tế ở mức từ 60 đến 80% của 3 yếu tố vừa kể trên. Sau lần tăng giá đó, các bệnh viện đã sử dụng 15% số tiền từ tăng viện phí này để cải tạo cơ sở vật chất, nâng chất lượng phục vụ người bệnh. Ông Nguyễn Nam Liên, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính Bộ Y tế khẳng định: "Khi điều chỉnh giá dịch vụ y tế sẽ có lợi cho bệnh nhân, nhất là người tham gia bảo hiểm y tế: "Đối với người có thẻ BHYT sẽ thuận lợi hơn, hưởng dịch vụ y tế tốt hơn. Bảo hiểm y tế sẽ thanh toán mức cao hơn. Điểm quan trọng nhất là khi không tính đúng tính đủ, các bệnh viện không có kinh phí để triển khai dịch vụ nên người bệnh thường chuyển lên tuyến trên. Khi giá tính đúng tính đủ, các bệnh viện tuyến dưới sẽ triển khai dịch vụ kỹ thuật cao, người dân được hưởng dịch vụ ngay địa bàn cư trú".

  Bệnh viện sẽ phải đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại hơn và giảm phiền hà khi viện phí tính đúng, tính đủ - Ảnh: BHXH.

  Ông Lê Văn Khảm, Phó vụ trưởng Vụ BHYT – Bộ Y tế cho biết: Cả nước hiện có khoảng 71% dân số tham gia BHYT. Để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho đối tượng này thì việc điều chỉnh giá dịch vụ y tế theo hướng tính đúng, tính đủ cần thiết phải thực hiện nếu không sẽ dẫn đến bất hợp lý sau: "Giá dịch vụ y tế chưa phản ánh đầy đủ chi phí. Việc này ảnh hưởng quyền lợi người bệnh và hoạt động của cơ sở y tế, dẫn đến thực trạng là tỷ lệ bỏ tiền túi của người bệnh còn cao (47% - theo thống kê năm 2013)". Cục trưởng Cục quản lý khám chữa bệnh - Bộ Y tế Lương Ngọc Khuê cho rằng, điều chỉnh giá viện phí là tiền đề để cải tiến chất lượng dịch vụ của các bệnh viện vì ngành y là ngành dịch vụ đặc biệt:

  Hiện nay, Bộ Y tế và Bộ tài chính đã dự thảo Thông tư để quy định một mức giá chung đối với mỗi loại dịch vụ y tế, áp dụng chung cho hệ thống tất cả cơ sở y tế trên toàn quốc. Theo tính toán, sẽ có 5 mức giá áp dụng cho các cơ sở y tế từ cơ sở đến trung ương.

  Dự kiến đến năm 2016 sẽ tính đúng chi phí tiền lương, chi phí trực tiếp vào giá dịch vụ y tế, để đến năm 2018 sẽ tính đủ chi phí tiền lương, chi phí trực tiếp, chi phí quản lý... 

  Nhất Hương