Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Nam Bộ sắp có 2 đợt không khí lạnh

    Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ hôm qua nhận định, không khí lạnh đang tăng cường từ phía bắc xuống vào ngày 2 và 3.4 có cường độ ổn định, chỉ kéo dài 1-2 ngày rồi di chuyển ra phía đông và suy yếu dần.

    HTML clipboard

    Đến khoảng ngày 7, 8.4, một bộ phận không khí lạnh khác có cường độ mạnh lại tăng cường xuống phía nam cho đến ngày 10.4. Nhìn chung, thời tiết Nam Bộ từ ngày 1-10.4 vẫn chưa có mưa trên diện rộng, chỉ có mưa rào và giông vài nơi; tiếp tục nắng nóng và khô hạn. 

    TNO