028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động xuất bản

Sáng 24/12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị giao ban cơ quan chủ quản Nhà xuất bản năm 2012.
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: TTXVN)
Hội nghị tập trung đánh giá công tác chủ quản và hoạt động xuất bản năm 2012; xây dựng các giải pháp nâng cao chất lượng công tác chủ quản, chất lượng các xuất bản phẩm, góp phần tháo gỡ khó khăn cho ngành xuất bản trong năm 2013.

Năm 2012, ngành xuất bản đã chủ động tổ chức xuất bản được nhiều sách, tài liệu phục vụ kịp thời, hiệu quả nhiệm vụ chính trị. Trong điều kiện kinh phí đầu tư của Nhà nước còn hạn hẹp, các nhà xuất bản đã nỗ lực cho ra đời các bộ sách, tủ sách không chỉ đáp ứng nhiệm vụ chính trị mà còn là những công trình có nội dung tốt về chính trị, văn hóa, khoa học có giá trị như các tủ sách về: Bác Hồ, truyền thống yêu nước và cách mạng, bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước, những tấm gương người tốt, việc tốt.

Phần lớn các nhà xuất bản đã ổn định được đội ngũ, duy trì được số lượng và từng bước nâng cao chất lượng xuất bản phẩm. Một số đơn vị đã chủ động, sáng tạo, đổi mới phương thức sản xuất, kinh doanh, đổi mới công nghệ đảm bảo xuất bản đúng định hướng, đạt hiệu quả cao và từng bước nâng cao năng lực, tiềm lực của nhà xuất bản. Các cơ quan chỉ đạo, quản lý, cơ quan chủ quản đã tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả đầu tư, đẩy mạnh hoạt động kiểm tra, giám sát, phát hiện, giải quyết kịp thời nhiều vấn đề bất cập nảy sinh trong thực tiễn hoạt động của các nhà xuất bản.

Kế hoạch xuất bản năm 2013 của các nhà xuất bản được xây dựng với mục tiêu đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của xã hội; chú trọng xuất bản các loại sách, tài liệu tuyền truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về thành tựu của đất nước ở các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Những xuất bản phẩm có giá trị tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tiếp tục ưu tiên xuất bản; đẩy mạnh xuất bản các loại sách, tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền thông tin đối ngoại và bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo quốc gia, các tác phẩm có giá trị góp phần quảng bá các giá trị văn hóa, tinh thần Việt Nam. Ngành xuất bản thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở.

Thay mặt Ban Bí thư và Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Đinh Thế Huynh ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của ngành xuất bản đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong năm 2012.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương lưu ý 3 mặt hạn chế ngành Xuất bản cần tập trung khắc phục. Đó là: chất lượng xuất bản phẩm chưa đáp ứng được đòi hỏi mới của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chủ động hội nhập quốc tế. Trình độ chuyên môn của không ít nhà xuất bản chưa đạt tới tính chuyên nghiệp, xét từ mô hình, năng lực, tiềm lực đến quy trình, công nghệ, nhân lực, một số mặt còn tụt hậu. Công tác chỉ đạo, quản lý còn một khoảng cách lớn so với yêu cầu thực tiễn.

Để phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế nêu trên, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh nhấn mạnh cần tăng cường nhận thức, trước hết là nhận thức của các cơ quan chỉ đạo, quản lý, cơ quan chủ quản nhà xuất bản, của các nhà xuất bản về vị trí, vai trò của hoạt động xuất bản trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; xử lý tốt mối quan hệ giữa thực hiện nhiệm vụ chính trị và phát triển sản xuất- kinh doanh. Cần khẳng định hoạt động xuất bản trước hết là hoạt động tư tưởng- văn hóa, đồng thời là hoạt động kinh tế-kỹ thuật để từ đó trong chỉ đạo, quản lý, tổ chức thực hiện phải bám sát đặc thù đó.

Ngành Xuất bản nghiên cứu, đề xuất, xây dựng kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản; triển khai thực hiện, đưa Luật Xuất bản (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua vào cuộc sống.

Tập trung làm tốt công tác đầu tư và quy hoạch xuất bản, các cơ quan chỉ đạo, quản lý cần bám sát quy hoạch, tích cực triển khai trên cơ sở phân định rõ chức năng, nhiệm vụ giữa các nhà xuất bản, tránh tình trạng chồng chéo, cạnh tranh thiếu lành mạnh.

Ngành Xuất bản chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, xây dựng kế hoạch dài hạn đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ cán bộ vững vàng về chính trị, trong sáng về đạo đức và có trình độ nghiệp vụ chuyên môn cao.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh đề nghị các đơn vị trong ngành triển khai kế hoạch công tác năm 2013 với mục tiêu nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động xuất bản, kiên trì tìm tòi, đổi mới hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.
TTXVN