Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền, người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí

  (VOH) - Sáng nay 31/7, bà Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành Ủy đã chủ trì Hội nghị giao ban chuyên đề giữa thường trực Thành uỷ với thường trực Đảng uỷ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành Ủy năm 2014. Hội nghị tập trung thảo luận, chia sẻ về cách làm, kinh nghiệm của cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp uỷ, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

  Hội nghị giao ban chuyên đề giữa Thường trực Thành ủy với Thường trực đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy với nội dung về nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, người đứng đầu trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí (ảnh: SGGP)

  Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí của TPHCM trong thời gian qua, ông Trần Văn Thuận - Phó Trưởng Ban nội chính Thành uỷ cho biết: Các cấp uỷ đảng, chính quyền, lãnh đạo các đơn vị đã tích cực, chủ động, cụ thể hoá các quy định của Đảng và pháp luật với nhiều giải pháp để phòng, chống tham nhũng, lãng phí như: đẩy mạnh cải cách hành chính, công khai minh bạch trong hoạt động, tăng cường thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, tiết kiệm chi tiêu, tích cực tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo. Ông Trần Văn Thuận nhấn mạnh về kết quả đạt được trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí:


  Tại hội nghị này, một số mặt hạn chế trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí như tình hình tham nhũng vẫn còn diễn biến phức tạp, đặc biệt trên một số lĩnh vực như cấp phép kinh doanh, đầu tư, xây dựng, cơ sở hạ tầng, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng vẫn còn hạn chế và mối quan hệ phối hợp với các đoàn thể chưa chặt chẽ nên công tác phòng ngừa, đấu tranh chưa đạt hiệu quả cao đã được lãnh đạo các đơn vị nêu ra.

  Chia sẻ về những kinh nghiệm trong thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí tại đơn vị trong thời gian qua, bà Cao Nguyệt Anh-Phó Bí thư Đảng uỷ Tổng Công ty Điện lực TP.HCM cho biết: Đảng uỷ Tổng công ty thường xuyên thực hiện việc kiểm tra, giám sát, đơn giản hoá thủ tục hành chính, ban hành quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp trong quan hệ giao tiếp với khách hàng, đặc biệt người đứng đầu phải là người nêu gương thì mới thực hiện thành công chương trình đề ra:


  Kết luận tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ đã yêu cầu người đứng đầu các cấp uỷ, chính quyền phải phát huy vai trò nêu gương trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí:


  Đặc biệt, bà Nguyễn Thị Thu Hà cũng nhấn mạnh: Để công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí thời gian tới đạt hiệu quả cao thì cấp uỷ, chính quyền các cấp phải thường xuyên đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát và rà soát những khâu, lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực; công khai cải cách thủ tục hành chính; tạo điều kiện, phát huy vai trò các đoàn thể trong giám sát thực hiện; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và chú ý tuyên dương những điển hình tiêu biểu trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí tại đơn vị.

  Minh Hiệp