Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Ngày làm việc thứ 5, Phiên họp 34 - UBTVQH

    Tiếp tục phiên họp lần thứ 34, hôm qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận và cho ý kiến vào Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Tố tụng dân sự và Luật Phòng, chống mua bán người.

    Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị Ban soạn thảo tiếp tục tiếp thu, hoàn thiện Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự để xin ý kiến Quốc hội trong kỳ họp tới. Về việc tham gia tố tụng dân sự của Viện Kiểm sát nhân dân, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tán thành với ý kiến của đa số đại biểu là, Kiểm sát viên không phát biểu về vụ việc giải quyết khi tham gia phiên tòa, phiên họp sơ thẩm mà chỉ được quyền phát biểu đối với các phiên tòa, phiên họp phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm. Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đồng tình với Dự thảo, đề nghị không quy định Viện Kiểm sát có quyền khởi tố vụ án dân sự nhằm bảo vệ lợi ích nhà nước . Về cơ chế giải quyết theo thủ tục giám đốc thẩm đối với quyết định của Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nêu rõ:

    Cũng trong ngày hôm qua, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, UBTVQH đã thảo luận, cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ Tám, Quốc hội khóa XII. Dự kiến, kỳ họp thứ Tám, Quốc hội khóa XII làm việc trong 31 ngày ruỡi (từ 20/10 đến 27/11/2010).

    Hải Thanh - theo VOV