Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Ngoại giao 2009: góp phần giữ vững chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ và những lợi ích của đất nước.

  (VOH) - Trong năm 2009, nước ta đã kết thúc thành công 2 năm làm ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc.

  HTML clipboard

  Việt Nam cũng đã có nhiều hoạt động nổi bật trên trường quốc tế, các chuyến thăm và làm việc của lãnh đạo nước ta đến các nước đạt nhiều hiệu quả tích cực, thúc đẩy công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế của đất nước và góp phần chặn đứng cuộc khủng hoảng Kinh tế -Tài chính thế giới.

  Ngành Ngoại giao Việt Nam cũng đã góp phần giữ vững chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ cũng như những lợi ích của đất nước.Trong chương trình đặc biệt chào mừng Xuân mới Canh Dần 2010 hôm nay , Biên tập viên Vũ Sơn có cuộc trao đổi với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Cường chung quanh các hoạt động ngoại giao trong năm 2009 và nhiệm vụ phương hướng của ngành trong năm 2010. Mới quí vị và các bạn theo dõi :

  Vũ Sơn