Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Người sau cai nghiện, bán dâm đã hoàn lương được vay vốn làm ăn

    Thủ tướng vừa ban hành quyết định về tín dụng đối với hộ gia đình và người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy, người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng chất thay thế và người bán dâm hoàn lương.

    Theo đó, kể từ ngày 15/6, nếu bảo đảm các điều kiện (có xác nhận của chính quyền địa phương và cơ quan thẩm quyền), cá nhân thuộc đối tượng trên sẽ được vay tối đa 20 triệu đồng, hộ gia đình được vay tối đa 30 triệu đồng với lãi suất bằng mức áp dụng cho hộ nghèo và thời hạn vay tối đa 60 tháng. Trong giai đoạn 2014-2016, thời hạn cho vay tối đa 36 tháng. Quyết định này nêu rõ cá nhân, hộ gia đình phải sử dụng vốn vào các mục đích phục vụ kinh doanh, buôn bán, góp vốn thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh với cá nhân, tổ chức.

    Theo quyết định này, trong hai năm 2014-2015, chương trình sẽ triển khai thí điểm tại 15 tỉnh, thành và sẽ mở rộng trên phạm vi cả nước từ năm 2017.

    Tuổi trẻ