Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Nhân rộng những tấm gương sống tốt đời đẹp đạo của đồng bào Công giáo

    Sáng 5-11, tại phủ chủ tịch, Phó chủ tịch nuớc Nguyễn Thị Doan đã tiếp thân mật Đoàn đại biểu UB đoàn kết công giáo VN và báo cáo kết quả Hội nghị “ Biểu dương người tốt, việc tốt, gương điển hình tiên tiến xuất sắc trong đồng bào Công giáo lần thứ III giai đoạn 2005-2010”. Phát biểu tại buổi tiếp, Phó chủ tịch nuớc Nguyễn Thị Doan nêu rõ:


    TTXVN