Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Nhìn lại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 13

  (VOH) - Sau 32 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 13 đã hoàn thành tốt đẹp chương trình nghị sự đề ra. Kỳ họp này, Quốc hội đã tập trung thời gian xem xét, thông qua và quyết định nhiều nội dung quan trọng, có ý nghĩa với sự phát triển của đất nước. Các hoạt động lập hiến, lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng đã góp phần khẳng định quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong việc kiềm chế lạm pháp, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, đẩy lùi tham nhũng, tội phạm…

  Tại kỳ họp lần này, Quốc hội đã tập trung thời gian xem xét, thông qua và quyết định nhiều nội dung quan trọng, có ý nghĩa với sự phát triển của đất nước, nổi bật là việc thông qua Hiến pháp 92 sửa đổi và Luật Đất đai (sửa đổi). Hiến pháp sửa đổi được Quốc hội thông qua tại kỳ họp này gồm có Lời nói đầu, 11 chương, 120 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2014, được tuyệt đại đa số nhân dân đồng tình, đã thể hiện tinh thần dân chủ, đổi mới, ý chí và nguyện vọng của nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới. Việc ban hành Luật đất đai (sửa đổi) nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

   
  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng (Ảnh: Báo Đà Nẵng)

  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 13 là kỳ họp đặc biệt quan trọng. Quốc hội đã xem xét, thông qua Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (sửa đổi), quyết định nhiệm vụ kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2014, những năm còn lại của kế hoạch 5 năm, nhiều nội dung về công tác lập pháp, giám sát tối cao và các vấn đề quan trọng của đất nước:

                                                                                          

   


  Trước đó, trong thảo luận về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Dự thảo Nghị quyết về việc thi hành Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi năm 2013), đa số ý kiến Đại biểu Quốc hội cơ bản đồng tình với các nội dung của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 do Quốc hội công bố lấy ý kiến nhân dân. Nội dung của Dự thảo đã kế thừa những quy định của Hiến pháp năm 1992 và các bản Hiến pháp trước đây, phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay.

  Cùng với việc thông qua Hiến pháp, Quốc hội cũng đã xem xét, thông qua 8 Luật, gồm: Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Luật việc làm; Tiếp công dân; Đất đai (sửa đổi); Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Thi đua, khen thưởng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; Luật Đấu thầu (sửa đổi). Cho ý kiến 10 dự án luật để làm cơ sở cho việc xem xét, thông qua tại kỳ họp sau gồm: Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Luật Xây dựng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa; Luật Hôn nhân và gia đình (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế; Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi); Luật Phá sản (sửa đổi); Luật Đầu tư công; Luật Hải quan (sửa đổi) và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật công chứng.

  Một nội dung đáng chú ý khác trong Kỳ họp là Quốc hội dành gần 1 tuần làm việc để xem xét công tác nhân sự. Quốc hội đã phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Nguyễn Thiện Nhân; phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm nhân sự giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ đối với các ông Vũ Đức Đam và Phạm Bình Minh; phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đối với ông Nguyễn Văn Nên. Quốc hội cũng tiến hành bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Phó Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội.

  Thực hiện chương trình nghị sự cuối năm, Quốc hội xem xét các báo cáo công tác năm 2013 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; các báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; về công tác phòng, chống tham nhũng; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…

  Nét mới của kỳ họp này, là Quốc hội đã nghe và thảo luận Báo cáo việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3, thứ 4 và thứ 5. Đây là bước đổi mới quan trọng trong tổ chức hoạt động giám sát tối cao của Quốc hội. Các phiên chất vấn và trả lời chất vấn cũng được đông đảo cử tri quan tâm. Quốc hội dành thời gian 3 ngày để tiến hành chất vấn Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng thay mặt Chính phủ phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề liên quan đến nội dung các nhóm vấn đề chất vấn và trực tiếp trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội. Phát biểu kết luận sau 3 ngày thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết:

                                                                                          

   


  Khi đánh giá về chất lượng các phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp này, nhiều đại biểu Quốc hội và cử tri cho rằng vẫn còn thiếu “lửa”, chưa đi đến cùng sự việc; phần trả lời của các Bộ trưởng, Trưởng ngành vẫn mang nặng tính báo cáo phần công việc của bộ, ngành mình đã làm.

  Quốc hội cũng đã thảo luận báo cáo của Chính phủ về tình hình kinh tế-xã hội năm 2013, kết quả thực hiện 3 năm thực hiện kế hoạch năm 2011-2015 và nhiệm vụ 2014-2015; tình hình dự toán ngân sách nhà nước năm 2013; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương 2014…Liên quan đến kế hoạch phát triển năm tới, trước Quốc hội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đề nghị Quốc hội xem xét chấp thuận mức độ bội chi ngân sách Nhà nước năm 2013-2014 là 5,3% GDP, từ năm 2015 sẽ điều chỉnh giảm dần. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói:

                                                                                          

   


  Tại kỳ họp, Quốc hội cũng đã thông qua các Nghị quyết quan trọng, như việc qui hoạch tổng thể về thủy điện, phát hành 170.000 tỷ đồng trái phiếu, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2014, Nghị quyết số 38 ngày 3/12/2004 của Quốc hội về chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh; Nghị quyết về tình hình triển khai thi hành (trong đó có việc ban hành các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành) các luật, nghị quyết đã được Quốc hội khóa 13 thông qua; Nghị quyết về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế giai đoạn 2009-2012; Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn.

  Kỳ họp lịch sử với hơn 30 ngày làm việc liên tục, dài nhất từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội Khóa 13 đã khép lại, kết thúc thành công toàn bộ chương trình nghị sự trong tiếng vỗ tay vang dội của các đại biểu Quốc hội, trong niềm hân hoan, phấn khởi và tin tưởng của đồng bào, chiến sỹ, cử tri cả nước. Kỳ họp thứ 6 đã mở ra trang sử tiếp theo cho toàn dân tộc với bản Hiến pháp đổi mới trong thời kỳ chuyển mình của đất nước, tạo nền tảng đưa đất nước tiến xa hơn, nhanh hơn trên con đường xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.  

  Phan Khanh