Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Ông Nguyễn Thiện Nhân làm Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

  Sáng 5/9, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức Hội nghị lần thứ 6 để tiến hành hiệp thương cử Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Hà Thị Khiết cùng đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ đã tới dự hội nghị.

  Tờ trình của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc thay đổi, bổ sung Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VII nêu rõ, căn cứ Điều lệ Mặt trận Tổ quốc, căn cứ ý kiến của Bộ Chính trị về việc đồng ý để ông Huỳnh Đảm (sinh năm 1948) nghỉ hưu theo chính sách của Đảng, Nhà nước và giới thiệu ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ để Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiệp thương cử giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thay ông Huỳnh Đảm, Đoàn chủ tịch thống nhất đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đồng ý để Chủ tịch Huỳnh Đảm nghỉ hưu theo chính sách của Đảng và Nhà nước. Đồng thời, giới thiệu ông Nguyễn Thiện Nhân để Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiệp thương cử bổ sung vào Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch, Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VII.

  100% thành viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có mặt tại hội nghị đã biểu quyết nhất trí với tờ trình, cử ông Nguyễn Thiện Nhân giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VII.


  Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân và nguyên Chủ tịch MTTQ VN Huỳnh Đảm tại hội nghị sáng nay. Ảnh: VNE.

  Bày tỏ niềm vinh dự trước sự tin tưởng của các ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng như trân trọng những công lao, đóng góp của ông Huỳnh Đảm, ông Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, ông sẽ cùng các cụ, các vị lão thành chung tay góp sức làm cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày càng nâng cao hiệu quả hoạt động, đóng góp cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

  SGGP