Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • P/v Bí thư TW Đoàn Phan Văn Mãi về triển khai nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 11 vào cuộc sống

  (VOH) - Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI đã đề cập nhiều vấn đề thanh niên quan tâm như: công tác giáo dục đào tạo, thanh niên xung kích tham gia phát triển kinh tế-xã hội và Đoàn tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

   
  Bí thư TW Đoàn Phan Văn Mãi (ảnh: HV)

  Đây cũng là những nội dung trọng tâm tổ chức Đoàn triển khai thực hiện trong thời gian tới để nghị quyết của Đảng thật sự đi vào cuộc sống và trở thành hành động của mỗi thanh niên. Bên cạnh công tác triển khai quán triệt nghị quyết đến từng Đoàn viên, thanh niên, TW Đoàn cũng xây dựng nhiều chương trình hoạt động nhằm phát huy hơn nữa vai trò của tổ chức Đoàn trong định hướng, giáo dục, phát huy vai trò xung kích của thanh niên góp phần phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Chung quanh vấn đề này, Pv Minh Hiệp đã có cuộc phỏng vấn Ông Phan Văn Mãi-Bí thư TW Đoàn TNCS HCM.:

   

  Minh Hiệp