Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • P/v ông K’So Phước, Chủ tịch Hội đồng dân tộc Quốc hội về hiệu quả hơn 10 năm Chính phủ đã triển khai chương trình 134, 135 nhằm hỗ trợ, phát triển kinh tế cho đồng bào dân tộc, đồng bào nghèo ở các vùng đặc biệt khó khăn

    (VOH) - Đầu tư, phát triển và nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc và đồng bào nghèo ở vùng núi, các vùng đang gặp khó khăn luôn là một trong những nhiệm vụ quan trọng luôn được Đảng-Chính phủ quan tâm hàng đầu. Bên lề kỳ họp lần thứ 8 Quốc hội khóa 12, Phóng viên VOH đã phỏng vấn ông K’So Phước, Chủ tịch Hội đồng dân tộc Quốc hội về hiệu quả hơn 10 năm Chính phủ đã triển khai chương trình 134, 135 nhằm hỗ trợ, phát triển kinh tế cho đồng bào dân tộc, đồng bào nghèo ở các vùng đặc biệt khó khăn.


    Quốc Dũng