Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Phải đổi giấy phép lái xe sang thẻ nhựa trước 31/12

  Ông Vũ Đức Tuân (Hà Nội) có giấy phép lái xe ô tô thời hạn đến ngày 19/12/2021. Ông Tuân hỏi, ông có bắt buộc phải đổi sang mẫu giấy phép lái xe mới bằng vật liệu PET trong năm nay không?

  Về vấn đề này, Bộ Giao thông vận tải trả lời như sau:

  Theo Điều 1 Thông tư số 67/2014/TT-BGTVT ngày 13/11/2014 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2013/TT-BGTVT ngày 24/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 7/11/2012 quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, giấy phép lái xe ô tô bằng giấy bìa phải được chuyển đổi sang giấy phép lái xe bằng vật liệu PET trước ngày 31/12/2015.

  Đề nghị công dân thu xếp thời gian đến cơ quan cấp đổi giấy phép lái xe làm thủ tục đổi giấy phép lái xe ô tô bằng giấy bìa sang giấy phép lái xe ô tô bằng vật liệu PET theo quy định.

  Nguồn: chinhphu.vn