Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình. (Ảnh: TTXVN)