Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Phát động giải thưởng “Báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2014”

    (VOH) - Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia vừa phát động giải thưởng “Báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2014”.

    Mọi công dân Việt Nam đều có thể tham gia giải thưởng bằng cách gửi sản phẩm dự thi đã được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng trong khoảng thời gian từ 1/1 đến 15/11/2014 với nội dung: Tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về đảm bảo trật tự an toàn giao thông; Vai trò trách nhiệm của Bộ, ban ngành, địa phương, đơn vị; Những gương điển hình của các cơ quan, tổ chức, cá nhân làm tốt công tác an toàn giao thông; Phản ánh thực trạng, giải pháp, nguyên nhân cũng như những sáng kiến trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông… về Văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia - số 80B Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội trước ngày 15/11/2014.


    Ảnh minh họa - Nguồn: BTB.

    Mỹ Hương