Phát động phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức TP.HCM

(VOH) - Liên đoàn lao động TP.HCM vừa chính thức phát động phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động năm 2014 với ba nội dung trọng tâm là phong trào mùa xuân, phong trào bàn tay vàng và phong trào vì người thợ.

Với chủ đề “Đồng thuận - thi đua giỏi - về đích sớm”, công nhân viên chức lao động TP.HCM ra sức lao động giỏi, lao động sáng tạo, gắn với việc học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của TP năm 2014.

Thông qua phong trào thi đua yêu nước, tổ chức công đoàn phát hiện những nhân tố mới để bồi dưỡng giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, đặc biệt là công nhân lao động ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Song song với phong trào thi đua, tổ chức công đoàn TP phấn đấu phát triển 100.000 đoàn viên mới và thành lập công đoàn cơ sở ở các doanh nghiệp đủ điều kiện có từ 20 lao động trở lên.

Mỹ Trang