Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Phê duyệt Chiến lược tài chính đến năm 2020: Đảm bảo công chức, viên chức sống được bằng lương

    Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chiến lược tài chính đến năm 2020 với mục tiêu xây dựng nên tài chính vững mạnh, ổn định kinh tế vĩ mô, tài chính, tiền tệ, thúc đẩu tăng trưởng kinh tế, giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội.

    Theo đó, các giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu trên bao gồm: mở rộng việc giao đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá để tăng nguồn thu; cải cách chế độ tiền lương cho cán bộ, công viên chức, bảo đảm công viên chức sống được bằng tiền lương ở mức trung bình khá trong xã hội.

    Ngoài ra, tập trung phát triển doanh nghiệp nhà nước trong các ngành, lĩnh vực quan trọng có ý nghĩa then chốt của nền kinh tế. Nhà nước chỉ đầu tư vốn vào các tập đoàn, tổng công ty và doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trong những lĩnh vực ngành nghề then chốt sau khi cơ cấu lại. Kiên quyết giải thể, phá sản những doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, kém hiệu quả, mất vốn nhà nước…

    PLO