Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Phiên họp 21 Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội: Tiếp tục thực hiện miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp là cần thiết

    Thẩm tra Tờ trình của Chính phủ về việc ban hành Nghị quyết Quốc hội về việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp giai đoạn 2011-2020 là nội dung làm việc đầu tiên tại phiên họp 21 của Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội diễn ra tại Hà Nội.

    Theo Tờ trình của Chính phủ, việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp thời gian qua đã góp phần giảm bớt khó khăn, cải thiện đời sống, hỗ trợ nông dân có thêm vốn tái đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp. Vì vậy, việc tiếp tục miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp sẽ góp phần giảm bớt khó khăn, từng bước nâng cao thu nhập và ổn định đời sống người nông dân; khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất nông nghiệp.
    Thảo luận tại phiên họp, đa số ý kiến đồng tình việc tiếp tục miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp. Tuy nhiên, việc áp dụng chính sách miễn, giảm thuế cần bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống văn bản pháp luật.

    SGGP