028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571

Phiên họp thứ 12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc sáng 5-10

Văn phòng Quốc hội vừa cho biết, phiên họp phiên họp thứ 12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chính thức khai mạc vào sáng mai, 5-10. Đây là phiên họp cuối của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước kỳ họp Quốc hội thứ 4 sẽ khai mạc vào sáng 22-10.
Tại phiên họp này, Tờ trình Quốc hội về Nghị quyết về quy trình, thủ tục, cách thức lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến trước khi trình ra Quốc hội. Cũng trong mảng công tác lập pháp, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc chuẩn bị trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi). Đề nghị điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và khóa 13 của Quốc hội, việc ban hành Nghị định về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài cũng sẽ được Ủy ban thảo luận.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về các dự án: Luật Việc làm, Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng; một số vấn đề quan trọng, ý kiến còn khác nhau của các dự án: Luật Thủ đô, Luật hợp tác xã (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực và đặc biệt là dự án Luật Đầu tư công.

Bên cạnh đó, để chuẩn bị cho kỳ họp cuối năm của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội còn xem xét, cho ý kiến vào hàng loạt báo cáo của Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao theo thông lệ.

Đó là các báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012; phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2013. Báo cáo công tác năm 2012 của Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao; Báo cáo của Chính phủ về công tác thi hành án, về tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2012…

SGGP