Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Phiên họp thứ 35 Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Nhiều ý kiến khác nhau về thanh tra chuyên ngành

  Chiều hôm qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã họp, cho ý kiến vào báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật thanh tra (sửa đổi).

  HTML clipboard

  Các ý kiến trong Thường vụ Quốc hội đều nhất trí bổ sung vào điều 2 của dự thảo Luật quy định mục đích thanh tra nhằm giúp cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng các quy định của pháp luật. Riêng về vấn đề thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành vẫn còn có nhiều ý kiến khác nhau. Tán thành phương án tổ chức cơ quan thanh tra chuyên ngành ở một số tổng cục, cục thuộc bộ nhưng không tổ chức cơ quan thanh tra chuyên ngành ở chi cục thuộc sở, Chủ nhiệm UB Kinh tế Hà Văn Hiền cho rằng:


  Trước những luồng ý kiến khác nhau, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề xuất sẽ trình những phương án tại kỳ họp thứ 8 tới để Quốc hội xem xét.

  TTXVN

  .