Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Phiên họp thứ 38 của Hội đồng TĐKT Trung ương về chuẩn bị nội dung cho Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII

  Chiều qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua- Khen thưởng Trung ương chủ trì phiên họp thứ 38 của Hội đồng Thi đua- Khen thưởng Trung ương về chuẩn bị nội dung cho Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII.

  HTML clipboard

  Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nhấn mạnh: Đây là sự kiện 5 năm mới diễn ra một lần, Hội đồng Thi đua- Khen thưởng Trung ương có trách nhiệm tổ chức chu đáo, không thiên quá về hình thức, bảo đảm trang trọng, tiết kiệm và để lại ấn tượng tốt đẹp. Đại hội phải đánh giá về chặng đường thi đua hoàn thành các mục tiêu kinh tế, xã hội 5 năm qua của toàn Đảng, toàn dân đồng thời khẳng định, động viên, tôn vinh các điển hình tiên tiến, tạo khí thế hoàn thành kế hoạch 5 năm tới.

  BT

  .