Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Phiên họp thứ 4 Ban Chỉ đạo sửa đổi Hiến pháp của Chính phủ

    Sáng 27/8, tại trụ sở Chính phủ, Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 của Chính phủ tổ chức phiên họp thứ 4. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp.

    Báo cáo tình hình tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo nhấn mạnh, Dự thảo đã bám sát các quan điểm, định hướng sửa đổi Hiến pháp được xác định tại Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 11, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2 khóa 11. Tại phiên họp, các thành viên Ban Chỉ đạo cho ý kiến, thể hiện quan điểm, chính kiến về những nội dung lớn, quan trọng của Hiến pháp được thể hiện trong các chương, điều cụ thể của Dự thảo Hiến pháp (sửa đổi); trong đó tập trung vào các nội dung liên quan đến cơ quan hành pháp, chính quyền địa phương. Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Ban chỉ đạo đã có sự chuẩn bị tích cực, nghiêm túc trong quá trình đôn đốc, hướng dẫn việc tổng kết Hiến pháp.

    Theo VOV