Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Phiên họp toàn thể lần thứ 5 của Hội đồng Dân tộc: Góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

  Sáng 21/2, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 5 góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

  Phát biểu tại phiên họp, các ý kiến đánh giá quyền của đồng bào dân tộc thiểu số từng bước được luật hoá trên nhiều phương diện, tạo điều kiện cho đồng bào có cơ hội thuận lợi phát triển về mọi mặt; khẳng định tính nhất quán chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước ta qua các thời kỳ là bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ nhau để cùng phát triển.

  Sáng 21/2, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 5 góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Phát biểu tại phiên họp, các ý kiến đánh giá quyền của đồng bào dân tộc thiểu số từng bước được luật hoá trên nhiều phương diện, tạo điều kiện cho đồng bào có cơ hội thuận lợi phát triển về mọi mặt; khẳng định tính nhất quán chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước ta qua các thời kỳ là bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ nhau để cùng phát triển.

  Phiên họp toàn thể lần thứ 5 của Hội đồng Dân tộc bàn về Góp 1 dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 - Ảnh: tintuc.vnn

  Góp ý vào nội dung của dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, ông Lù Văn Que - nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc có ý kiến:

  Nguyên Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Tráng A Pao cho rằng sửa đổi Hiến pháp phải khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam; khẳng định tất cả quyền lực thuộc về nhân dân, đồng thời phải đảm bảo tính kế thừa các Hiến pháp trước đây và trên cơ sở tổng kết 21 năm thi hành Hiến pháp năm 1992.

  Tại phiên họp, các đại biểu cho ý kiến nhiều nội dung của dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 về lời nói đầu, về chế độ chính trị, về quyền con người, nghĩa vụ cơ bản của công dân; về kinh tế, xã hội, văn hoá, giáo dục, môi trường; về bảo vệ Tổ quốc. Các đại biểu cũng cho ý kiến về các quy định về quyền xác định dân tộc; về quyền bảo tồn phát huy và phát triển văn hoá, giáo dục của đồng bào dân tộc thiểu số; quyền quyết định chính sách dân tộc của Quốc hội và nhưng quy định bổ sung, sửa đổi về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng Dân tộc….

  Hồng Yến (tổng hợp từ VOV - TTXVN)