Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện gây thất thoát gần 2 tỉ đồng

  UBND H.Chư Sê (Gia Lai) đã yêu cầu ông Nguyễn Đình Viên, Trưởng phòng TN-MT huyện, thu hồi số tiền thất thoát 1,98 tỉ đồng, quyết toán số tiền 8,8 tỉ đồng tại 6 dự án.

  Ngày 18.11, UBND H.Chư Sê (Gia Lai) cho biết đã có kết luận về việc kiểm tra các dự án đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện từ năm 2010 - 2016.

  Theo đó, qua kiểm tra đã phát hiện Phòng Tài nguyên - Môi trường (TN-MT) huyện thanh toán cho đơn vị nhận thầu sai quy định, gây thất thoát 1,98 tỉ đồng.

  Bên cạnh đó, tại 6 dự án về đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký thống kê, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn 5 xã của huyện, Phòng TN-MT huyện vẫn chưa quyết toán với số tiền hơn 8,8 tỉ đồng.

  UBND H.Chư Sê đã yêu cầu ông Nguyễn Đình Viên, Trưởng phòng TN-MT huyện, thu hồi số tiền thất thoát 1,98 tỉ đồng, đồng thời phải quyết toán số tiền 8,8 tỉ đồng tại 6 dự án của 5 xã trước ngày 31.12.2017. UBND H.Chư Sê cũng đã chuyển hồ sơ sai phạm của Phòng TN-MT sang cơ quan CSĐT công an huyện thụ lý.

  Nguồn: TNO