Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Phỏng vấn ông Huỳnh Đăng Linh-Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TPHCM về công tác hậu phương quân đội trong thời gian qua

  (VOH) - Chính sách hậu phương quân đội là một trong những chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, có vai trò quan trọng trong việc xây dựng hậu phương vững mạnh, trực tiếp tác động mạnh mẽ đến công tác xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  HTML clipboardThực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, của các cấp, các ngành và của toàn dân. Để thanh niên yên tâm lên đường nhập ngũ, những năm qua, thành phố HCM luôn quan tâm và thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Đảng bộ-Chính quyền thành phố, UBMTTQ thành phố phối hợp với các ban-ngành đoàn thể chăm lo chính sách hậu phương quân đội cho đối tượng là thanh niên nhập ngũ, bộ đội xuất ngũ và gia đình bộ đội có hoàn cảnh khó khăn, thông qua các hoạt động thiết thực như: giới thiệu giải quyết việc làm, đào tạo nghề và hỗ trợ các nguồn vốn vay ưu đãi tạo điều kiện làm ăn và ổn định cuộc sống. Xung quanh việc thực hiện công tác chính sách hậu phương quân đội, Phóng viên VOH đã phỏng vấn ông Huỳnh Đăng Linh-Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TPHCM.
   


   

  Quốc Dũng