Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Quận 1 có hơn 2.000 hộ thoát nghèo theo tiêu chí mới

    (VOH) - Thực hiện công tác giảm nghèo, tăng hộ khá, trong những năm qua, quận 1 đã có những giải pháp phù hợp và thiết thực như: trợ vốn, tư vấn nghề và mở các lớp đào tạo nghề ngắn hạn theo nhu cầu…

    Đến nay, quận đã đưa hơn 2.000 hộ thoát nghèo theo tiêu chí có thu nhập bình quân dưới 12 triệu đồng/ người/năm. Với kết quả trên, quận 1 đã hoàn thành sớm 1 năm chỉ tiêu giảm nghèo theo Nghị quyết Đảng bộ quận đã đề ra.

     

    Thoại Diễm