Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Quận 1 tổng kết chương trình bồi dưỡng kỹ năng sống đến cộng đồng năm 2012

  (VOH) - Sáng 19/7, Quận ủy quận 1 đã tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình bồi dưỡng kỹ năng sống đến cộng đồng năm 2012.

  Năm 2011, quận 1 tổ chức 169 lớp bồi dưỡng kỹ năng sống với hơn 30.000 lượt người tham dự ở các trường học và cộng đồng dân cư, kết quả 100% người tham dự đánh giá tốt về chương trình. 

  Phát huy kết quả đó, quận xây dựng chương trình bồi dưỡng kỹ năng sống đến với cộng đồng giai đoạn 2012 - 2015 với nhiều nội dung cụ thể cho từng đối tượng. Với các chuyên đề được các giảng viên có uy tín trực tiếp bồi dưỡng, sau 3 tháng đã đem lại hiệu quả tốt trong việc giáo dục, định hướng, thanh thiếu niên chậm tiến và người hồi gia trên địa bàn.

  Chương trình sẽ được quận tiếp tục triển khai trong thời gian tới.

  Thoại Diễm