Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Quận 10 có 24 điểm sáng văn hóa

    (VOH) - Lễ đăng ký điểm sáng văn hóa của quận 10 đã diễn ra hôm qua (10/10).

    Với 3 tiêu chí theo quy định của TPHCM, gồm: thực hiện đúng các quy định của nhà nước trong kinh doanh, đảm bảo văn minh - sạch đẹp - an toàn tại cơ sở; tích cực đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội; phục vụ tốt nhu cầu sinh hoạt và phong trào văn hóa - xã hội tại địa phương, đến nay quận 10 đã có 24 cơ sở kinh doanh đăng ký điểm sáng văn hóa. Dự kiến từ đây đến cuối năm, quận 10 sẽ có thêm 2 điểm sáng văn hóa, tăng số lượng lên thành 26 điểm sáng văn hóa trên toàn quận.

    Thanh Hùng