Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Quận 10 thực hiện tốt phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

    (VOH) - Quận 10 là một trong những quận trung tâm của thành phố thực hiện tốt phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Sơ kết 3 năm giai đoạn 2011 - 2013 cho thấy đời sống văn hóa tinh thần của người dân được nâng cao, các giá trị truyền thống được giữ gìn và phát huy trong cộng đồng dân cư. Đến nay quận 10 đã có 5/15 phường đạt chuẩn phường văn hóa, phường văn minh đô thị. Xung quanh nội dung này, phóng viên Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM đã có cuộc phỏng vấn bà Nguyễn Thị Diệu Anh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận 10.    Bà Nguyễn Thị Diệu Anh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận 10.

    Thanh Hùng