Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Quận 11 là quận thứ 3 của TPHCM không còn hộ nghèo

    (VOH) - Sáng 6/9, Ban Chỉ đạo Chương trình Giảm nghèo - Tăng hộ khá thành phố tổ chức khảo sát quận không còn hộ nghèo ở Quận 10 - quận thứ năm của thành phố thực hiện quy trình này. UBND quận 10 cho biết, tính đến tháng 7/2013, quận đã nâng 74 hộ nghèo còn lại vượt chuẩn thu nhập 12 triệu đồng/người/năm.

    Sau buổi khảo sát này, Quận 10 cùng với Quận 3 sẽ được UBND TPHCM xét duyệt hồ sơ để có quyết định công nhận quận không còn hộ nghèo chính thức.

    UBND TPHCM cũng có văn bản công nhận Quận 11 không còn hộ nghèo theo chuẩn thu nhập bình quân 12 triệu đồng/người/năm. Như vậy, Quận 11 trở thành quận thứ ba của thành phố sau quận 6 và quận 5 không còn hộ nghèo.

    Lê Nguyễn