Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Quận 12 đầu tư xây dựng các thiết chế và tụ điểm sinh hoạt văn hóa

    (VOH) - Thời gian qua, Quận ủy- UBND quận 12 luôn quan tâm chỉ đạo đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, các tụ điểm sinh hoạt văn hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân được hưởng thụ và tham gia các hoạt động văn hóa, sáng tạo nghệ thuật…

    Cụ thể, quận 12 đã xây mới và đưa vào hoạt động trung tâm văn hóa, nhà thiếu nhi quận và 3 nhà văn hóa phường, duy trì hoạt động có hiệu quả 15 câu lạc bộ nghệ thuật, tổ chức nhiều đợt hoạt động văn hóa- văn nghệ phục vụ công nhân, người lao động và quần chúng nhân dân trên địa bàn. Đến nay trên địa bàn quận 12 đã có 39 khu phố được công nhận danh hiệu Khu phố văn hóa và trên 64.800 hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa. Những kết quả nổi bật này đã được ông Nguyễn Thanh Tùng- Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy quận 12 đánh giá tại Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5- khóa 8 về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, được quận 12 tổ chức vào sáng 12/4.

    Quốc Dũng