Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Quận 12 đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo

    (VOH) - Theo báo cáo của UBND quận 12 cho biết: Tính cho đến cuối năm 2013 vừa qua, quận 12 cơ bản không còn hộ nghèo chuẩn thu nhập 12 triệu đồng/người/năm trở xuống và trong giai đoạn trong 5 năm (2009-2013), toàn quận đã cắt giảm gần 11.200 hộ vượt chuẩn thu nhập trên 12 triệu đồng/người/năm, trong đó, có 7/11 phường của quận 12 hoàn thành Chương trình mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 3 (2009-2015) trước thời hạn 2 năm…

    Có được kết quả này là do trong suốt thời gian qua, Quận ủy, UBND quận 12 luôn quan tâm và chủ động thực hiện công tác phúc tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; thường xuyên thực hiện tốt các chính sách chăm lo cho hộ nghèo, cận nghèo được đúng đối tượng và kịp thời, thông qua các giải pháp trợ giúp, hỗ trợ nguồn vốn hơn 1,8 tỷ đồng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo để phát triển kinh doanh sản xuất; đồng thời UBND quận cũng thường xuyên quan tâm và thực hiện các chính sách an sinh xã hội cho người nghèo như chăm lo tết, cấp phát gần 60.000 thẻ Bảo hiểm y tế, giới thiệu học nghề và giải quyết việc làm cho hơn 6.500 lao động; vận động xây dựng mới 107 và sửa chữa trên 200 căn nhà tình thương; 12 căn nhà mơ ước… với tổng số tiền trên 6 tỷ đồng.

    Quốc Dũng