Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Quận 2 - TPHCM: Đưa 506 hộ thoát nghèo trong năm 2013

    (VOH) - Trong những năm qua, công tác xóa đói giảm nghèo của thành phố đã có sức lan tỏa sâu rộng, mang lại nhiều kết quả ấn tượng. Để đảm bảo hoàn thành chương trình mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 3 vào cuối năm 2013, quận 2 đã có những giải pháp phù hợp với đặc điểm của từng địa bàn dân cư, trong đó chú ý xây dựng mô hình các tổ sản xuất hàng thủ công.

    Đồng chí Hứa Ngọc Thảo, Phó Chủ tịch UBND quận 2 - Ảnh: Quan2.hcmcity.

    Một trong những vấn đề căn cơ của quận 2 giúp đẩy nhanh chương trình giảm nghèo tăng hộ khá là công tác hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề cho người lao động. Xoay quanh nội dung này, phóng viên Đài TNND TPHCM đã trao đổi cùng với ông Hứa Ngọc Thảo - Phó Chủ tịch UBND quận 2.

    Thanh Hùng