Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Quận 3 đã đạt mức sinh thay thế theo quy định

    (VOH) - Quận 3 vừa tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2013. Qua thực hiện 11 nội dung trọng tâm, đến nay, 14/14 phường của quận 3 đã được công nhận là phường lành mạnh, không còn ma túy, mại dâm. Về chính sách dân số, năm 2013, tỷ lệ sinh con thứ 3 ở các phường liên tục giảm, tổng số trẻ sơ sinh của quận đã giảm đến mức đạt tỷ lệ sinh thay thế theo quy định.

    Chăm sóc trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM). Ảnh: SKĐS

    Tại hội nghị sơ kết phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2013, 6/14 phường của quận 3 được công nhận là phường văn minh đô thị, 58/63 khu phố được công nhận là khu phố văn hóa. Ngoài ra, quận 3 công nhận 6 chung cư, 171 cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa và 16 điểm sáng văn hóa.

    Thoại Diễm