Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Quận 3 gần 1.000 gương người tốt việc tốt được tuyên dương

    (VOH) - Sáng 24/8, UBMTTQ Quận 3 đã tổ chức hội nghị sơ kết phong trào “Người tốt việc tốt” năm 2011.

    Theo ông Nguyễn Tùng, Phó Chủ tịch UBMTTQ Quận 3, năm 2011 vừa qua, các gương Người tốt việc tốt trên địa bàn quận tăng cả về số lượng lẫn chất lượng, thể hiện sự hưởng ứng tích cực của các giới, các ngành, các cấp trong việc phát động tốt phong trào Người tốt việc tốt tại cơ quan, đơn vị, từng địa phương. Đồng thời, thể hiện sự trân trọng của toàn xã hội trước những việc làm tốt đẹp, góp phần đẩy mạnh phong trào Người tốt việc tốt.

    Theo đó, năm 2011, toàn quận 3 hơn 950 gương được tuyên dương trong ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại 63 khu dân cư sau khi đã được bình chọn từ cơ sở. Trong đó, có hơn 350 gương người tốt việc tốt được biểu dương tại phường và 187 gương người tốt việc tốt được tuyên dương cấp quận.

    Lệ Loan