Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Quận 3 tập huấn Nghị định 111 của Chính phủ

    (VOH) - Ngày 24/4, Ủy ban Nhân dân quận 3 đã tổ chức Hội nghị tập huấn Nghị định 111 của Chính phủ ban hành ngày 30/09/2013 quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người vi phạm pháp luật.

    Buổi tập huấn có sự tham dự của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, cán bộ tư pháp - hộ tịch, cán bộ văn hóa - xã hội và trưởng công an 14 phường, nhằm hướng dẫn cụ thể về quy trình, thủ tục, đảm bảo tính chính xác, công khai minh bạch trong tổ chức thực hiện.

    Thoại Diễm