Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Quận 3 ưu tiên phát triển các lĩnh vực có hàm lượng chất xám cao

    (VOH) - Báo cáo tại buổi làm việc sáng nay 15/11 với lãnh đạo thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế, văn hóa, xã hội quốc phòng anh ninh từ năm 2011 đến nay, UBND quận 3 cho biết: Trong 3 năm qua, kinh tế của quận duy trì nhịp độ tăng trưởng ổn định, cụ thể: doanh thu thương mại và dịch vụ năm sau đều cao hơn năm trước, năm 2013 ước đạt 161.000 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2012.

    Để nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, từ nay đến năm 2015, quận 3 ưu tiên các lĩnh vực có hàm lượng chất xám cao như tài chính, ngân hàng, chứng khoán, giao dịch bất động sản, dịch vụ tư vấn, siêu thị, tin học, gắn phát triển kinh tế với xây dựng văn hóa, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường.

    Thoại Diễm